lo1

ที่ เที่ยว กาญจนบุรี

ที่ เที่ยว กาญจนบุรี

ที่ เที่ยว กาญจนบุรี ประวัติศาสตร์กาญจนบุรีตามหลักฐาน ย้อนไปสมัยก่อนประวัติศาสตร์เมื่อพบเครื่องมือหินรอบบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี สืบสานในสมัยทวารวดี หลักฐานเป็นซากโบราณสถานของตำบลป่ารางพร้าว อำเภอสังขละบุรี เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะเดียวกับเจดีย์จุฬาลงกรณ์ จังหวัดนครปฐม บ้านคูบัว จังหวัดราชบุรี และเมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งการค้นพบโบราณวัตถุเช่นพระเครื่องทวารวดีมากมาย สืบมาจากพุทธศตวรรษที่ 16-18 มีการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ปราสาทเมืองสิงห์ ซึ่งมีรูปแบบศิลปะขอม ในสมัยบายน สวน นงนุช

ประวัติ

กาญจนบุรี ที่ เที่ยว กาญจนบุรี เป็นอาณานิคมของสุพรรณบุรีในสมัยสุโขทัย เมื่อมาถึงสมัยอยุธยา กาญจนบุรียังเป็นด่านหน้าที่สำคัญในสงครามระหว่างกองทัพไทยและพม่า จนกระทั่งถึงสมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ กาญจนบุรีเดิมตั้งอยู่ที่ตำบลลาดหญ้า (พื้นที่เขาช่องไก่ในปัจจุบัน) จนถึง พ.ศ. 2374 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เพื่อสร้างกำแพงเมืองและป้อมปราการถาวรที่เมืองใหม่ของกาญจนบุรี ตั้งอยู่ที่ตำบลปากแพรกซึ่งเป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อย เมืองนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำแควใหญ่ ซึ่งมีความเหมาะสมเชิงกลยุทธ์และเชิงพาณิชย์ การก่อสร้างเมืองเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2374 และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2375 และได้แยกตัวออกจากสุพรรณบุรีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ที่ เที่ยว กาญจนบุรี ส่วนใหญ่ต้องการค้าขายกับเมืองราชบุรี ตามพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จเยือนไทรโยค ตรัสว่า “แต่มีเมืองปากแพรกค้าขาย กับเนินไก่ชนในเมืองเก่ามีสองแก่ง ลูกค้ามายากก็เลยลงมาตั้ง ขึ้นปากแพรก เข้า-ออก ราชบุรี ง่ายๆ แบบนี้เป็นเมืองสร้างใหม่ กว้าง 5 เส้น ยาว 10 เส้น 18 ตารางวา. มีป้อมปราการอยู่ 4 มุมของเมือง ป้อมกลางยาวอยู่หน้าเมืองทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีป้อมปราการขนาดใหญ่อยู่บนเนินเขา ด้านหลังมีป้อมปราการขนาดเล็กที่ตรงกับป้อมใหญ่ 1 หลัง ตามจารึกดังนี้ ถึงพระยาราชวาริน กรมตำรวจคือพระยา ประสิทธิ์สงครามรามภักดีศรี ประเทศพิเศษ นิคมอุตสาหกรรมภิรมย์ราชาสวรรค์ พระยากาญจนบุรี ครั้งหนึ่งเคยเสด็จกลับเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กาญจนบุรี อังกฤษ พม่า และรามัน มาสร้างกำแพงเมืองให้เป็นชานเมืองเพชรเขื่อนขันธ์กัน กำแพงปัจจุบันถูกทำลายโดยธรรมชาติและโดยหน่วยงานของรัฐเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เหลือเพียงประตูและกำแพงเมืองบางส่วนเท่านั้น

ภูมิประเทศ

ภูมิปรเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่ของ ที่ เที่ยว กาญจนบุรี จังหวัดเป็นป่าไม้และภูเขาสูง โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันตกของจังหวัด แม้ว่ากาญจนบุรีจะมีพื้นที่ติดกับจังหวัดตากในภาคเหนือ แต่ไม่มีถนนเชื่อมถึงกันเพราะมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรซึ่งเป็นมรดกโลกและมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์สลับกับภูเขา หากต้องการเดินทางเป็นแถวต้องอ้อมไปจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร แล้วเข้าสู่จังหวัดตาก ซึ่งมีระยะทางกว่า 490 กิโลเมตร และหากต้องการเดินทางไปที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ซึ่งมีพรมแดนติดกับกาญจนบุรี ต้องเดินทางกลับภาคใต้เป็นระยะทางรวมกว่า 700 กิโลเมตร

ภูมิประเทศของ ที่ เที่ยว กาญจนบุรี สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

  1. ภูเขาและที่ราบสูง พื้นที่ภาคเหนือของจังหวัดคืออำเภอสังขละบุรี อำเภอทองผาภูมิ อำเภอศรีสวัสดิ์ และอำเภอไทรโยค มีลักษณะเป็นทิวเขาที่เชื่อมจากภูเขาถนนธงชัย ติดกับส่วนตะวันตกของจังหวัด คือ เทือกเขาตะนาวศรีที่ติดกับประเทศไทยและประเทศพม่าทอดยาวไปทางทิศใต้ พื้นที่นี้เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของจังหวัดคือแม่น้ำแควใหญ่ และแม่น้ำแควน้อยซึ่งมีข้อบกพร่องมากมายในภูมิภาคและเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งในพื้นที่
  2. พื้นที่ลอนลูกฟูกเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด ลักษณะที่ปรากฏเป็นที่ราบเชิงเขาสลับกับเนินเขาเตี้ยๆ ในพื้นที่อำเภอเลาขวัญ อำเภอบ่อพลอย และบางส่วนของอำเภอพนมทวน
  3. พื้นที่ลุ่มน้ำคือภาคใต้ของจังหวัด ดินราบมีความอุดมสมบูรณ์ ในอำเภอท่ามะกา อำเภอท่าม่วง และบางส่วนของอำเภอพนมทวนอำเภอเมืองกาญจนบุรี

เที่ยวกาญจนบุรี 2022 ต้องเช็คอิน

เที่ยวกาญจนบุรี 2022 ต้องเช็คอิน
  • ถ้ำกระแซ ที่ เที่ยว กาญจนบุรี เป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำแควที่ขึ้นชื่อว่าเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดในกาญจนบุรีที่เราเรียกกันว่า ทางรถไฟสายมรณะถือเป็นจุดที่สวยที่สุด และอันตรายที่สุดของทางรถไฟที่สูงชันและเกาะติดกับหน้าผาทำให้กระดูกสันหลังเล็ก ๆ รู้สึกเสียวซ่า เมื่อมองลงไป เข่าของเขาแทบจะทรุดลงไป

นักท่องเที่ยวสามารถเดินและถ่ายรูปบนรางรถไฟได้ แต่ต้องระวังเวลาเดินรถให้ดี เพราะที่นี่ยังเปิดให้รถไฟวิ่งได้ตามปกติ ถัดมาจะเป็นถ้ำซึ่งเคยเป็นที่พักของเชลยศึกเมื่อสร้างทางรถไฟสายมรณะจากประเทศไทยไปพม่า และภายในถ้ำมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่

  • สะพานข้ามแม่น้ำแคว ที่ เที่ยว กาญจนบุรี แลนด์มาร์กแรกที่ทำให้เรานึกถึงกาญจน์ นี่คือการเชื่อมโยงไปยังประวัติศาสตร์โลกเมื่อเผชิญกับสงครามโลกครั้งที่ 2 และเป็นอนุสรณ์ของมหาสงครามเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ

ไฮไลท์ของที่นี่คือ เดินบนรางรถไฟบนสะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งมีความยาว 300 เมตร การรถไฟแห่งประเทศไทยให้นักท่องเที่ยวเดินบนรางรถไฟ ชมความงามของสองฝั่งแม่น้ำแคว แต่ระวังป้ายถ้ารถไฟผ่าน

  • โรงกระดาษไทยกาญจนบุรีแห่งนี้ดูเหมือนโรงงานกระดาษเก่าที่ถูกทิ้งร้างอยู่ด้านนอก แต่ตอนนี้โรงงานกระดาษมีชีวิตชีวาขึ้นด้วยโครงการอนุรักษ์โบราณสถานให้คนรุ่นหลัง และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกาญจนบุรีเอง

โรงงานแห่งนี้สร้างโดยพระยาพหลพลพยุหเสนา ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 และเป็นโรงงานกระดาษที่ทันสมัยที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศไทยในขณะนั้น ผลิตกระดาษและธนบัตรที่ใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อาคารโรงงานเป็นแบบยุโรปยุคกลาง ซึ่งสร้างสรรค์โดยช่างฝีมือชาวเยอรมัน อีกทั้งยังเป็นจุดที่มีมุมสวยสไตล์วินเทจแปลกตาให้นักท่องเที่ยวที่รักการถ่ายภาพได้แวะพักถ่ายรูปสวยๆ และในอนาคตสถานที่แห่งนี้จะถูกพัฒนาให้เป็นพื้นที่สาธารณะ มันคือปอดใหม่ของกาญจนบุรีนั่นเอง ที่ เที่ยว กาญจนบุรี