lo1

น้ำตกเอราวัณ

เป็นน้ำตกที่สวยงามซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งทั้งหมดนี้เป็น น้ำตกเอราวัณเป็นน้ำตกที่งดงามมาก โดยเฉพาะบริเวณน้ำตกชั้นที่ 7 จะสว่างไสวราวกับบลูลากูน