lo1

สถาน ที่ ท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

สถาน ที่ ท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

สถาน ที่ ท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เมื่อพูดถึงกรุงเทพฯ คนส่วนใหญ่นึกถึงมหานครริมแม่น้ำเจ้าพระยา ย่านธุรกิจและเมืองหลวงของประเทศไทยไหลผ่านศูนย์กลางที่เต็มไปด้วยวัดวาอารามที่สวยงาม ทำให้กรุงเทพฯเป็นศูนย์กลางของทุกด้านของประเทศไทย และเมืองหลวงก็มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจไม่แพ้เมืองเก่า พระนครศรีอยุธยา. ติดตามเราเพื่อทำความรู้จักกรุงเทพฯ ให้มากขึ้นกว่าเดิม ประวัติศาสตร์กรุงเทพฯ. ตรวจสอบเรื่องราวหลายร้อยปี และรู้จัก

สถาน ที่ ท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในกรุงเทพฯ ในสมัยอยุธยา กรุงเทพมหานครยังคงเป็นเมืองการค้าขนาดเล็ก ที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ต่อมาก่อตัวเป็นกรุงเทพฯ ภายหลังการตั้งเมืองหลวงใหม่ เป็นที่ตั้งของเมืองหลวงสำคัญ 2 แห่ง คือ กรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ ที่ต่อเติมกรุงเทพฯ และกลายเป็นหัวใจของประเทศ สถาน ที่ ท่องเที่ยว จันทบุรี 2565

เที่ยววัดในกรุงเทพ

เที่ยววัดในกรุงเทพ

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว สถาน ที่ ท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เที่ยวบินบังคับ ไทย จีน ต่างชาติ แขก ทุกคนที่มาเที่ยวกรุงเทพ เพื่อสักการะพระแก้วมรกต แวะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว พระพุทธรูปปางแห่งความสุข นอกจากนี้ยังเป็นวัดที่สำคัญในพระราชพิธีต่างๆ อีกทั้งยังเป็นจุด สถาน ที่ ท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร  ท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศของเราอีกด้วย

ถ้ามากรุงเทพฯ สิ่งที่พลาดไม่ได้คือ วัดพระแก้ว หรือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สักครั้งเดียว เพื่อความสุขเพราะวัดพระแก้วเรียกได้ว่าเป็นวัดล้ำค่าของเมืองไทย สถาน ที่ ท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร โดยรัตนโกสินทร์ ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศของเราอีกด้วย สามารถร่วมชมความงามวัดพระแก้ววัดในประเทศไทยได้แล้ววันนี้

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

วัดอรุณราชวรรามราชวรวิหารหรือวัดเฉิงเป็นวัดโบราณที่ สถาน ที่ ท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร  สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา พระปรางค์จากวัดอรุณเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของกรุงเทพฯ โด่งดังไปทั่วโลก เพราะฉะนั้น ถ้ามากรุงเทพแล้วไม่ได้มาดูความสวยของพระปรางค์วัดอรุณฯ บอกเลยว่าไม่ได้มากรุงเทพ!

วัดอรุณราชวราราม (วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร) สถาน ที่ ท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร  หรือที่รู้จักกันในชื่อวัดเฉิง (วัดกรุงเทพ) เป็นพระอารามหลวงพิเศษ เป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมเรียกว่าวัดมะกอก ต่อมาในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ชาวบ้านยากจนและรู้จักกันในนาม “วัดเฉิง” เมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรีเสด็จจากกรุงศรีอยุธยาไปสถาปนาราชธานีในกรุงธนบุรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดช้างเป็นวัดในเขตพระราชวังและติดตั้งพระแก้วมรกต หลังจากถูกเรียกตัวจากเวียงจันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินมายังกรมหลวงอิศราสุนทรในสมัยรัตนโกสินทร์

วัดโพธิ์ ท่าเตียน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วัดโพธิ์ ท่าเตียน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหารหรือวัดโพธิ์ท่าเตียนเป็นวัดที่มีอายุย้อนไปถึงสมัยรัชกาลที่ 1 และคล้ายกับมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย สถาน ที่ ท่องเที่ย กรุงเทพมหานคร  เพราะเป็นการรวบรวมจารึกไว้หลายเรื่อง ในเดือนมีนาคม 2551 ยูเนสโกได้จดทะเบียนความทรงจำของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นมรดกโลกด้วย

เดิมเรียกว่า “วัดโพธาราม” หรือ “วัดโพธิ์” อาจเป็นเพราะเป็นที่ตั้งของต้นพระศรีมหาโพธิ แต่ภายหลังมีความเชื่อในการบูชาพระศรีมหาโพธิ์ลดลง มันไม่เป็นที่นิยมเหมือนแต่ก่อนแล้ว จึงเหลือแต่ชื่อ ธนบุรีได้รับการยกให้เป็นพระอารามหลวงในสมัยที่ปรากฏในพงศาวดารของธนบุรีว่าพระพิมลธรรมเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธาราม ราชสมบัติจึงเริ่มตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สถาน ที่ ท่องเที่ย กรุงเทพมหานคร