lo1

เกาะช้าง

เมื่อพวกเขาบอกว่ากำลังจะไป “เกาะช้าง” คนส่วนใหญ่นึกถึงการดำน้ำบนเกาะนี้ แต่รู้หรือไม่ว่าเกาะช้างยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย? ทั้งสายเดินป่า สายน้ำตก สายป่าชายเลน สายเย็น ถ่ายรูป ใครจะรู้? มาเกาะช้างกันมั้ย? มาที่เดียวแต่ได้ของกินครบ แนะนำให้มาอย่างน้อย 3 วันขึ้นไป แล้วเที่ยวเลียบชายฝั่ง ข้ามเกาะ เปิดเพลงเบาๆ ฟังด้วย ฟินมาก