lo1

เกาะสิมิลัน

เกาะกลางทะเลพังงา ขึ้นชื่อว่ามีน้ำใสและสวยที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย เนื่องด้วยการดูแลเอาใจใส่ของเกาะโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกาะสิมิลันจึงยังคงความสวยงามมาจนถึงทุกวันนี้