สถาน ที่ ท่องเที่ยว ใน อยุธยา

สถาน ที่ ท่องเที่ยว ใน อยุธยา

สถาน ที่ ท่องเที่ยว ใน อยุธยา สถาน ที่ ท่องเที่ยว ใน อยุธยา อยุธยา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางและเป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สำคัญ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของจังหวัดสูงเป็นอันดับสามของประเทศ และมีประวัติอันยาวนาน เคยเป็นพื้นที่ปลูกข้าวที่สำคัญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีอำเภอเมือง แต่มีเขตพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางการจัดการด้านต่างๆ ชาวบ้านมักเรียกกันว่า “กรุงเก่า” หรือ “กรุงเก่า” ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 75 กิโลเมตร ที่ เที่ยว กาญจนบุรี ประวัติศาสตร์ ในอดีตพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวง (เมืองหลวง) สถาน ที่ ท่องเที่ยว ใน อยุธยา ของอาณาจักรอยุธยา หรืออาณาจักรสยามเป็นเวลา 417 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2436 จนกระทั่งเสียเมืองให้กับพม่าในปี พ.ศ. 2310 เมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนาเมืองหลวงใหม่ที่กรุงธนบุรี อยุธยา มิใช่เมืองร้าง ยังมีคนที่รักบ้านไร่เดิมอยู่ และพวกที่หนีเข้าไปในป่าก็กลับเข้าเมืองโดยรอบจนเกิดเมืองขึ้น จนทางราชการยกให้เป็นเขตที่เรียกว่า “เมืองเก่า” ในปี พ.ศ. […]

ที่ เที่ยว กาญจนบุรี

ที่ เที่ยว กาญจนบุรี

ที่ เที่ยว กาญจนบุรี ที่ เที่ยว กาญจนบุรี ประวัติศาสตร์กาญจนบุรีตามหลักฐาน ย้อนไปสมัยก่อนประวัติศาสตร์เมื่อพบเครื่องมือหินรอบบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี สืบสานในสมัยทวารวดี หลักฐานเป็นซากโบราณสถานของตำบลป่ารางพร้าว อำเภอสังขละบุรี เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะเดียวกับเจดีย์จุฬาลงกรณ์ จังหวัดนครปฐม บ้านคูบัว จังหวัดราชบุรี และเมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งการค้นพบโบราณวัตถุเช่นพระเครื่องทวารวดีมากมาย สืบมาจากพุทธศตวรรษที่ 16-18 มีการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ปราสาทเมืองสิงห์ ซึ่งมีรูปแบบศิลปะขอม ในสมัยบายน สวน นงนุช ประวัติ กาญจนบุรี ที่ เที่ยว กาญจนบุรี เป็นอาณานิคมของสุพรรณบุรีในสมัยสุโขทัย เมื่อมาถึงสมัยอยุธยา กาญจนบุรียังเป็นด่านหน้าที่สำคัญในสงครามระหว่างกองทัพไทยและพม่า จนกระทั่งถึงสมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ กาญจนบุรีเดิมตั้งอยู่ที่ตำบลลาดหญ้า (พื้นที่เขาช่องไก่ในปัจจุบัน) จนถึง พ.ศ. 2374 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เพื่อสร้างกำแพงเมืองและป้อมปราการถาวรที่เมืองใหม่ของกาญจนบุรี ตั้งอยู่ที่ตำบลปากแพรกซึ่งเป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อย เมืองนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำแควใหญ่ ซึ่งมีความเหมาะสมเชิงกลยุทธ์และเชิงพาณิชย์ การก่อสร้างเมืองเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2374 และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2375 […]